Có một Ninh Bình như thế

Ninh Bình là đâu? Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là miền đất anh hùng, là vùng đất tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế… Không, không phải. Ninh Bình đơn...

Tản mạn về đá Ninh Bình

Những dòng thủ bút tài hoa mà các tao nhân gửi vào những phiến cẩm thạch kia là những minh chứng mà lớp người xưa nhắn gửi cùng mai hậu rằng từ ngàn xưa...

Chuyện bây giờ mới kể về “ông quan” Trương Đình Tuyển

Tác giả: NGÔ MINH Bộ trưởng Trương Đình Tuyển là "tư lệnh" Việt Nam trong 14 phiên trường kỳ đàm phán kéo dài 11 năm, trực tiếp là 8 năm 2 tháng và 26 ngày...